Výsledky zápisu do 1. třídy na školní rok 2019-2020

Na základě výsledků přijímacího řízení do 1. třídy Métis – základní škola ze dne 3. a 4. dubna 2019 jsou na školní rok 2019-2020 přijati k základnímu vzdělávání zájemci s identifikačními čísly:

19, 9, 60, 44, 43, 17, 25, 50, 3, 52, 18, 4, 57, 58, 35, 32, 40, 13.

Zákonní zástupci (dětí přijatých  k základnímu vzdělávání) se po předchozí domluvě  s ředitelkou školy dostaví k podpisu Smlouvy o studiu na základní škole. 
Smlouvu musí zákonný zástupce podepsat do 12.4.2019 a zaplatit první splátku školného do 20.4.2019. Pokud se zákonní zástupci (dětí přijatých  k základnímu vzdělávání) nedostaví ve stanovených termínech, bude volné místo nabídnuto dalšímu zájemci.