Organizace školní družiny v měsíci září

Děti ze školky, 1. - 5. třídy se schází 8,00 - 8,45 hodin v přízemí školy.

Družina je v učebně 2. třídy.

Odpolední hodiny družiny 13,00 - 17,00 hodin probíhají v 1., 2., 3. třídě (učebna) v přízemí, na školním hřišti nebo na houpačkovém hřišti poblíž školy.
Do 6.9. odevzdejte zápisové lístky do družiny třídním učitelům (školka, 1. - 5. třída). 

Mobilní číslo na družinu:  604 551 331 (prosím zde volejte, pište 13,00 - 17,00 hodin)